skip to Main Content
לכבוד השנה החדשה…  הנה חמישה טיפים למנהלים ישראלים שעובדים עם אנשי עסקים מתרבויות שונות

לכבוד השנה החדשה… הנה חמישה טיפים למנהלים ישראלים שעובדים עם אנשי עסקים מתרבויות שונות

  1. מתן הסברים

ישראלים עובדים מצוין במצב של חוסר וודאות. אבל, בתרבויות רבות, חוסר בתכנון עבודה ע״י ירידה לפרטים הקטנים יוצרת חרדה ומשדרת חוסר מקצועיות. על מנת לצמצם את החשש, מנהלים ישראלים צריכים לתת הבהרות ברורות ומפורטות ולציין מה הם השלבים הבאים בפרויקט… כיצד חושבו הסיכונים… מדוע הם מאמינים בפרויקט… ועוד.

  1. שמירה על המרחב האישי

בתרבויות רבות יש קו ברור בין המרחב האישי למרחב הציבורי. איזה שאלות מותר לשאול ועד כמה מותר להתקרב לאדם שהוא לא חבר קרוב או משפחה. בדרך כלל בפגישות עבודה או שיחות חולין רצוי לא להתקרב יותר מ-46 ס״מ וגם לא לשאול שאלות כמו: בין כמה את/אתה? האם יש לך ילדים? כמה זה עלה (לגבי מוצר כלשהו)? ועוד.

  1. שמירה על הרמוניה

חוסר הסכמה לא חייב להתבטא באופן ישיר ואגרסיבי. בתרבויות רבות יש דווקא הערכה לאדם שמבטא בצורה דיפלומטית. משפט כמו: ״זה מאוד מעניין, יחד עם זאת הייתי מציע לחשוב על…״ יכול לאפשר דיאלוג עסקי טוב יותר לאורך זמן מאשר משפט ישיר ופחות נעים כמו: ״אתה טועה״.

אל תראו בשימוש במשפט דיפלומטי, כחוסר יושר. תשתדלו לכבד את התרבות האחרת ואת סוג הדיאלוג שנהוג בה.

  1. שמירה על היררכיה

בעבודה עם לא-ישראלים, יש חשיבות ברורה למבנה הארגוני ההיררכי. ולכן, על מנת להיתפס כמנהל/ת חזק/ה ומקצועי/ת, חשוב לאפשר לעובדים הלא-ישראלים לפנות אליך בצורה יותר פורמלית – שימוש בתוספת של אדון או גברת פלוס שם משפחה. בנוסף, חשוב לזכור שבתרבויות רבות יש עובדים שנזקקים לאישור על כל פעולה על מנת להתקדם בתהליך העבודה.

  1. מצאו את שביל הזהב הקיים בין אלתור ותכנון מדויק

שיתוף פעולה בין אנשים מתרבויות שמאמינות בתכנון ארוך ומדויק לבין התרבות הישראלית שמאפשרת אלתור ותכנון לטווח הקצר- הוא שילוב מנצח.

אני ממליצה, בשעת הצורך, לא לוותר על האלתור. ויחד עם זאת, גם ללמוד מהאחר חשיבה לטווח הארוך, ועבודה לפי סטנדרטים של תכנון מדויק.

 

בהצלחה לכולם ושנה טובה ומתוקה.

 

 

 

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top